Aquí us posem un article sobre els 10 punts clau dels canvis que ha generat el nou ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles).


També us facilitem el Real Decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. 


http://tiemposeguro.com/las-10-claves-la-nueva-itv/


 

Documents relacionats

Real Decret 920/2017