COMERÇ

Assegurança dirigida a activitats comercials, que no suposi la realització de processos industrials.
Aquesta assegurança popularment anomenada de Comerç o Negoci està concebuda com una assegurança de multirisc on el que es busca és tenir la tranquil•litat de gaudir un ampli ventall de garanties contractades a un preu raonable, que els permeti en cas de produir-se fets imprevistos(sinistre) continuar desenvolupant la seva activitat comercial i empresarial amb tota normalitat el més aviat possible.
Com que cada negoci té les seves pròpies característiques, aquests tipus d’assegurança són molt flexibles i es poden contractar a mida, és per això que recomanem la intervenció d’un mediador d’assegurances perquè en faci l’anàlisi objectiu i independent pertinent en funció de les necessitats detectades.

Assegurances empresa - COMERÇ
Sol·liciti pressupost sense compromís

Dades del risc

Capitals i proteccions

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris