PIME-MULTINDUSTRIA

Assegurança destinada a empreses on es duen a terme processos industrials i de manipulació i transformació de materials.
Està concebuda com una assegurança de multirisc on es permet una personalització i individualització de l’assegurança a nivell:

- de garanties,
- de capitals assegurats i 
- de franquícies aplicables.

Es pot dir que és de les assegurances més flexibles existents en el mercat ja que cada activitat pot tenir unes necessitats i particularitats pròpies.
El que es pretén és aconseguir la màxima cobertura evitant haver de contractar garanties innecessàries per l’activitat que es desenvolupa. Les cotitzacions doncs s’ajusten moltíssim ja que s’adapta la prima a la tipologia de risc i a les mesures de seguretat existents a cada empresa.

Assegurances empresa - PIME-MULTINDUSTRIA
Sol·liciti pressupost sense compromís

Dades del risc

Capitals i garanties

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris