Llar

L'assegurança de la llar cobreix els danys que poden patir els béns de dins l'habitatge, conegut amb el nom de CONTINGUT, així i com els danys soferts pel propi edifici, conegut com a CONTINENT.

Amb l'assegurança de la llar, vostè es podrà cobrir contra:
*Incendis, explosions, caiguda de raig.
*Robatori dels seus béns i els de la seva família.

*Responsabilitat civil general, pels danys que es puguin provocar a tercers

 

Assegurances particulars - Llar
Sol·liciti pressupost sense compromís

Dades del Risc

Capital i seguretat

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris