MÃ’BILS O TAULETES

Ara pots estar tranquil i assegurar els teus dispositius mòbils siguin telèfons o tauletes.
Si recentment t'has comprat un telèfon mòbil o una tauleta els pots assegurar, sempre que no hagin passat més de 10 dies de la data de compra.
En concret els pots assegurar pels danys provocats per una causa externa, accidental i imprevisible, l'assegurança cobreix la reparació fins el límit del valor assegurat o si la reparació no és possible o els seus costos en són molt elevats t'indemnitzarà pel valor venal en el moment del sinistre (=Valor declarat en el moment de la contractació descomptant un 5% del valor declarat el 1er any i un 25% el segon any d'antiguitat del bé).
Es pot ampliar l'assegurança amb la cobertura de robatori i/o atracament, optant a aplicar o no una franquícia del 30%, en aquests casos igual que amb danys s'indemnitzarà pel valor venal del bé en el moment del sinistre a més de la franquícia si s'escau.
Només en els casos de telèfons mòbils dins de la cobertura de robatori hi ha les subcobertures de trucades fraudolentes i duplicat de la targeta SIM, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a la pòlissa.
Aquesta assegurança té un límit màxim d'indemnització d'un sinistre l'any.

Descarregui's més informació
Assegurances particulars - MÃ’BILS O TAULETES
Sol·liciti pressupost sense compromís

DADES DISPOSITIU

DADES COBERTURES

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris