SALUT

Les assegurances de salut de caràcter privat complementen el Sistema Nacional de Salut.
Hi ha un ampli ventall de modelitats que permeten contractar pòlisses que van des d’una cobertura mèdica amb la possibilitat d’escollir metge a través de quadres metges generalment molt amplis, fins a pòlisses d’alta gamma de reembols fins el 80%, on s’incorporen proves de diagnòstic i tractaments complexos i tots amb la tranquilitat de poder evitar esperes en les visites, de tenir accessibilitat a centres hospitalaris privats i sense copagament.
El cost d’aquestes oscila en funció de la modelitat escollida, és per això que li aconsellem que ens ompli el qüestionari que tot seguit li facilitem per poder-li calcular el pressupost més ajustat a les seves necessitats individuals o familiars.

Assegurances particulars - SALUT
Sol·liciti pressupost sense compromís

Dades

Cobertures

Dades de contacte

*Camps del formulari obligatoris