Declaracions de sinistres

Parte automòbils

Parte automòbils

Ens pot adelantar la seva declaració amistosa i d'aquesta manera nosaltres podrem iniciar les gestions pertinents.

És estrictament necessari que les dades de les quals ens informa, sigui exactament el que contè la declaració amistosa que vostè ha signat amb el contrari a fi i efecte d'evitar posteriors problemes.

En tot cas, sempre serà necessari entregar a les nostres oficines, per correu o personalment, la declaració amistosa d'accidents, degudament firmada per vostè i el contrari.

Descarregui's més informació
Parte per a diversos

Parte per a diversos

En cas de sinistre a la seva llar, comerç, pime ... ens pot informar de totes les dades necessàries per tal de començar a gestionar tots els tràmits el més aviat possible amb la seva companyia.

Les dades que contingui aquesta declaració seràn les que presentarem a la companyia perquè pugui resoldre el seu sinistre. 

Pots imprimir el document i ens el fas arribar. En tot cas, sempre serà necessari entregar aquesta declaració degudament firmada pel client, per correu o personalment, a les nostres oficines.

Descarregui's més informació
Parte de salut

Parte de salut

En cas de necessitar assistència sanitària ens faci arribar tota la documentació que li han facilitat al centre sanitari i si té una pòlissa de reemborçament de despeses amb AXA ens faci arribar degudament omplert el document annex, a fi i efecte de poder tramitar amb la màxima celeritat el seu cas.

Descarregui's més informació