Diccionari d'assegurances

B

baixa (1)

Exclusió d'una persona d'una assegurança col·lectiva, d'una societat mútua o de la seguretat social.

baixa (2)

Declaració mèdica per la qual una persona cessa temporalment la seva activitat laboral com a conseqüència d'un accident o d'una malaltia i que comporta l'inici d'una prestació.

barem

Taula de dades numèriques per a la valoració de situacions difícilment quantificables o d'una quantificació no additiva.

bases tècniques

Documentació emesa per l'actuari d'una entitat asseguradora que estableix, per a cada modalitat d'assegurança, l'objecte de l'assegurança, la forma de càlcul de la prima, els recàrrecs, les despeses de gestió interna i externa i les provisions tècniques.

butlletí d'adhesió

Sol·licitud d'inclusió en una assegurança col·lectiva que fa el futur assegurat, en la qual figuren les seves dades personals.