Diccionari d'assegurances

L

liquidació

Arranjament final de comptes, sigui periòdica o definitivament.