Diccionari d'assegurances

N

negligència

Actitud o comportament de la persona que manca de la deguda cura o diligència.

novació

Substitució d'una obligació d'un contracte per una altra de nova, que extingeix la primera.