Diccionari d'assegurances

O

orfandat

Situació de la persona menor d'edat que ha perdut el pare i la mare o algun d'ells dos.