Diccionari d'assegurances

Q

quitança

Rebut d'indemnització en què el beneficiari reconeix que l'assegurador ha complert els seus compromisos i es compromet a no reclamar res més, pel que fa a un sinistre concret.

quota

Preu d'una assegurança contractada amb una societat mútua.