Diccionari d'assegurances

V

venciment

Moment en què s'acaba l'efecte d'un contracte d'assegurança o un termini i cal fer el pagament de la prima.